Programma 2020

Het was even stil rond de Invites. Achter de schermen is echter wel het een en ander gebeurd.
Trip Roemenië zal het laatste evenement zijn, waarin ondergetekende in de hoedanigheid van uw veurpitter de handen uit de mouwen steekt. Er is echter een meer dan capabele vervanger gevonden in Joop Wijdeven.
In de afgelopen jaren hebben de Invites dankzij jullie enthousiasme een gezicht gekregen en is de organisatie steviger geworden. Er ligt nu een mooie taak voor Joop, om samen met zijn medebestuursleden verjonging en continuïteit aan te pakken.

En dan nu terug naar zaken van orde. Er staan twee geplande evenementen op de kalender voor 2020. Graag jullie aandacht daarvoor.
Kijk goed naar de deadlines!

Trip Roemenië
Donderdag 5 november tot en met maandag 9 november
Deadline 1 mei 2020

Ik hoop iedereen jong en oud op deze trip te zien. De enthousiaste reacties tijdens de trip Dublin logen er niet om. Binnen anderhalf uur 30 aanmeldingen. Een aantal mannen heeft al betaald. Zorg dat je tijdig je zaken regelt.
 
All-in prijs 500 €
* Vlucht
* Hotel
* Programma

Programma
* Veteranen-match, dan wel klein toernooitje spelen met aansluitende hospitaliteit
* Top-match zien
* Wijntour meemaken
* Boekarest by night  bezoekenen wat verder nog op ons pad mag komen

Reserveer je deelneming
Maak 500 € over naar:
* NL41 KNAB 0254 8661 82
* Tbv Boekarest
* Ovv je naam 
 

Ameland Beach
Vrijdag 12 juni tot en met zondag 14 juni
Deadline 1 juni
 
Alles is voorbereid, Chaparral, toernooi, etc.
Laten we er weer een mooie happening van maken.

* Overnachting High Chaparral inclusief ontbijt 20 €
* Receptie High Chaparral € 10
* Deelname toernooi inclusief pot € 70

Reserveer je deelneming
Tel je opties bij elkaar op en maak het gewenste bedrag over naar:
* NL41 KNAB 0254 8661 82
* Tbv Ameland Beach
* Ovv je naam en je opties


Oval greetz & Grin
Uw veurpitter
Jan

In Memoriam Sjef van Esch

Op 18 september is opnieuw is een van onze Illustere mannen vertrokken naar de plek, waar het gras altijd groen is, het bier fris en de winst zoet.
Sjef, namens alle mannen die jouw gekend hebben, nemen we afscheid van jou jongen.

Op de site van RC The Dukes stond onderstaande stukje.
Het tekent Sjef en zijn betrokkenheid bij de rugbysport, maar vooral in zijn liefde voor zijn eigen club!

Ik wil hier nog wel wat aan toevoegen uit eigen herinnering.
Sjef was een begenadigd speler. Tijdens een wedstrijd tegen USRS uit in de ereklasse (heel wat jaren terug), scoorde Sjef als flanker een lopende drop-goal vanaf een dikke 40 meter aan de linkerkant van het veld. Ik meen, dat we die wedstrijd daardoor wonnen.
Sjef heeft niet vaak voor de Invites gespeeld. In Antwerpen en een aantal keren op Ameland was het heel prettig hem erbij te hebben. Hij was altijd bescheiden en rustig aanwezig.

Jouw wat ingetogen glimlach staat op mijn netvlies Sjef!

Jan Schalkx

Privacy-Statement Stichting Ameland Invites

Hoe Stichting Ameland invites omgaat met persoonsgegevens van Illustere Invites

Het bestuur is unaniem van mening, dat persoonsgegevens van Illustere Invites de hoogst nodige bescherming verdienen. In deze tijd, waarin mediagiganten, overheden en hackers aan onze privacy zitten te morrelen, komen ook wij er niet onderuit enige maatregelen te treffen.

Enkele voorbeelden ter illustratie

Leeftijd

Voor publicaties gebruiken we enkel het statistisch gemiddelde van alle leeftijden over de gehele populatie. Mocht jouw leeftijd daar niet bij zitten dan wordt hier plusminus het verschil aangegeven in jaren. Uiteraard doen we er dan voor het gemak even een recente foto bij.
Voor ieder gedispenseerd aangeslotene vermelden we geen leeftijd, enkel de datum na het ontgroeien van de borstvoeding, wat voor sommigen een recente historie of nog dagelijkse praktijk is.
Het ontgroeien van de luier is met opzet niet als peilmoment genomen. Vanwege toenemende leeftijd willen we niet verklappen …

Naam

Wij zullen altijd de voorkeur geven aan je nickname.
Mocht je toevallig Nick heten, dan zijn wij van mening, dat deze buitengewone omstandigheid ons rechtvaardigt het volgende te vermelden: “Believe it or not, it’s his Nickname”.
Dit om te voorkomen, dat men hieruit af kan leiden, dat je Nick heet.

Adres

Adressen zijn ons heilig, maar er zijn enkel uitzonderingen die wij ter harte nemen.
Adressen worden alleen verstrekt ter vereffening van en alleen bij het geringste vermoeden van onderstaande uitzonderingen.

 • High tackles
 • Late tackles
 • Running away from the tackling player
 • Stamping in the ruck
 • Sitting on someones face
 • Making love to another players wife (or another player)
 • Slow drinking (by rule the last one to finish his beer)
 • Singing the same song all over again (same with funny jokes)
 • Making a schwalbe in front of the posts
 • Give us any good enough reason

Benadeelde zal per direct toegang verschaft worden tot alle persoonsgegevens, alsook woonadres en eventuele geheime verblijfplaats, ter vereffening van ereschuld en geleden schade.
Vrienden, naaste kennissen, familieleden tot in de 5e graad, clans en bevriende motorclubs mogen daarbij zonder voorbehoud assistentie verlenen.
We beogen enig afschrikwekkend effect hiermee te sorteren om onze naam hoog te houden.
Een en ander uiteraard in de geest van eervolle rugbytradities, kameraadschap, sportiviteit en respect, in de hoop dat dit uiteindelijk na een faire kloppartij spontaan zal ontaarden in een liederlijk feest der verbroedering, een mega derde helft.
Tot zover de noodzakelijke onzin.

Ter feitelijke geruststelling

Wij zijn geen satelliet van FaceBook, Google, etc.
Ons doel is het mogelijk te maken, dat we met minimale middelen en gegevens een aantal zaken voor jullie kunnen organiseren, zoals onze jaarlijkse aanwezigheid bij Ameland Beach Rugby Festival, de jaarlijkse najaars-trip en andere activiteiten, waar onze presentie wordt gevraagd.
Het gaat hoofdzakelijk om ‘gerechtvaardigd belang’, ofwel de gegevens dienen het belang van degene die zijn gegevens achterlaat.

Proportioneel gebruik van gegevens

TourGuide, waarbij we vragen om gegevens als:
– Pasfoto
– Naam
– Leeftijd
– Zelf samengestelde bio

Persoonsgegevens voor gezamenlijke vluchten

Gegevens voor de mailinglist, nieuwsbrief en toegang tot de website
– Gebruikersnaam
– Voornaam
– Achternaam
– Wachtwoord

Toestemming proportioneel gebruik

Iedere deelnemer aan activiteiten wordt verondersteld akkoord te zijn met de gegevens, die wij voor specifieke activiteiten van je vragen en waarvan het doel door ons is medegedeeld
Een clausule en verwijzing naar dit document vind je terug in onze mailing.
Om het wettelijk compleet te maken, onderteken je dit document en stuurt het naar ons op.

Technisch
 • De website is bij Secure Provider Antagonist ondergebracht met een SSL-certificaat
 • De gebruikte software en het CMS worden voortdurend ge-update naar de nieuwste versies, waardoor lekken geminimaliseerd worden
 • We voorzien in een veilige Inlog met gebruikersnaam, wachtwoord en controlevraag voor bots
Melden van schending, lekken, etc.

Wij verzoeken ieder vermoeden van lek, schending, etc. aan ons te melden.

Opzeggen

Wanneer je genoeg van ons hebt, schrijf je jezelf uit bij de nieuwsbrief of stuurt een persoonlijk mailtje naar een van de bestuursleden.

Zie ook ons Privacy-Statment

 

Programma-Nieuws 2018 – volop aanmeldingskansen

Illustere Invite
Hieronder de evenementen, waarvoor je jezelf nog kan melden:

 • Veteranentreffen
 • A’dam 7-s/10-s
 • Ameland Beach
 • Georgië is geboekt (alleen nog aansluiten als je eigen vlucht regelt)

Meld je per omgaande mail naar mij, dan maak ik contactlijsten per evenement en krijg je tijdig alle details. Zoals gebruikelijk asap! 🙂

2 April Veteranentreffen
Iedere Invite is welkom!
Een 5-tal heeft zich reeds gemeld.

Plaats
RC Eemland, Barchman Wuytierslaan (B.W. laan) 95
Ontvangst 12.00 uur
– koffie en een kleine paasbrunch
– teams organiseren (combi’s waar nodig)
Welkom en spelregels 13.00 uur
– voorbespreken aantal wedstrijden, wedstrijdduur en 15- of 10 a-side.
Start wedstrijden 14.00 uur
Prijsuitreiking (ludiek) 16.30 uur
doorgeven van het stokje aan de volgende organiserende club
BBQ en socializen
Kosten
€ 10 per deelnemer of gebruiker,  graag contant ter plekke!

8-9-10 Juni Amsterdam 7-s / 10-a-side
Het lijkt ons leuk, als de echte “jonge honden” zich hiervoor aanmelden. Dus fit en willing.
Ronsel binnen je eigen club gegadigden.
Ze hoeven geen lid te zijn van de Invites, maar worden wel automatisch met eer aan ons bestand toegevoegd. Ik heb nu 1 officiële aanmelding en vele suggesties via de mediakanalen.
Het zou er in moeten zitten, maar graag via mij melden asap! 🙂
Bij 18 betalende spelers doen we mee.

Programma
Tzt
Deelname
Betekent entree, diner zaterdag, lunches, stropdas Invites, startpot.
Kosten
75 €

15-16-17 Juni Ameland Beach
Meld je aan asap! 🙂
Programma
Vrijdag 16.00 uur – Ontvangst High  Chaparral (https://www.high-chaparral.nl/), eten, veteranentent, feesttent tot …
Zaterdag 10.00 – Start toernooi veteranen, omkleden, avonddiner, feesttent tot …
Zondag 10.00 uur – Start toernooi veteranen, finales in gastentent, opruimen en vertrek of afterparty
Kosten
20 €       deelname toernooi
10 €       receptie vrijdagmiddag
40 €       verblijf High Chaparall (inclusief ontbijt)
30 €       startpot
100 €     alles
Bij aanmelding laten weten waar je voor kiest & betaling in orde maken op rekeningnummer
– NL41 KNAB 0254 8661 82
– Stichting Ameland Invites
– Vermeld je keuze en je naam

8-9-10-11-12 Najaarstrip Georgie
Een Illuster groep van 35 man zal zich gaan storten in het avontuur.
Alle voorbereidingen staan op de rit, vluchten zijn geboekt.
Late aansluiters zullen eigen vlucht moeten regelen.
Ontzettend veel zin in!

Oval greetz & Grin
Uw veurpitter
Jan

2018 Agenda

Illustere Invite.

Allereerst nog een verlate Nieuwjaarswens.
Ik weet, dat een aantal van jullie heeft zitten wachten op deze nieuwsbrief.
Er zijn wat balletjes opgegooid het afgelopen jaar en die hebben geleid tot een ietwat ambitieuzere agenda, dan de vorige jaren.
Zo willen we deze najaarstrip Georgië aandoen. Het nationale team van Georgië heeft inmiddels de 12e plek op de internationale ranglijst. Het wordt een all-in package deal.
Verder willen we dit jaar Amsterdam 7-s bezoeken met een afvaardiging “jonge honden”, om deel te nemen aan het 10-a-side.
En uiteraard hebben we onze traditionele aanwezigheid bij Ameland Beach Rugby Festival.

 

Evenementen, details en deelnemen

Voor alle onderstaande arrangementen geldt, dat je asap laat weten waar je aan deel wil nemen en hoe.
Graag via onderstaande mailadres:
jan-schalkx@hotmail.com

November 8-9-10-11-12
Trip Georgië

500 € (inclusief vlucht, verblijf, interland, beginpot).
We verblijven in Tbilisi (prachtige oude stad met cultureel/culinaire uitdagingen).
Op rugbygebied worden ontvangen voor een vets-match en zien een interland van het nationale team  van Georgië.
Het gaat door als we minimaal 20 spelende betalers hebben.

Juni 15-16-17
Ameland Beach Rugby Festival

20 €       deelname toernooi
10 €       receptie vrijdagmiddag
40 €       verblijf High Chaparall (inclusief ontbijt)
https://www.high-chaparral.nl/
30 €       startpot
100 €     alles-in-een

Juni 9-10
Amsterdam 7-s / 10-a-side

75 €       entree, deelname, diner zaterdag, lunches, stropdas, startpot

Het lijkt ons leuk, als de echte “jonge honden” zich hiervoor aanmelden, fit en willing.
Ronsel binnen je eigen club gegadigden.
Ze hoeven geen lid te zijn van de Invites, maar worden wel automatisch met eer aan ons bestand toegevoegd.
Bij 18 betalende spelers doen we mee.

April 2
Eemland Veteranentreffen

10 €       Ontvangst, wedstrijden/toernooi, BBQ

Op 3 december vond de kick-off plaats van een nieuw opgezet veteranentreffen bij RC ’t Gooi.
Dat was een gezellige dag met 3 wedstijden, waar teams en individuen elkaar troffen op en naast het veld. De aanwezigen waren unaniem van mening, dat dit voortzetting behoefde. Eemland heeft het “stokje” overgenomen.
Ook hier ben je van harte welkom of je nu alleen bent of met een groepje.
Houd onze nieuwsbrief in de gaten.

Uw veurpitter
Jan Schalkx

 

Stem op de foto voor ABRF 2018

Breng je stem uit op de foto van onze Illustere Joost Kuppens voor de foto van Ameland Beach Rugby Festival 2018!

Geplaatst door Ameland BeachRugby op vrijdag 17 november 2017

Laatste details Barcelona Rugby Festival 2017

Illustere Invite.

 

Over een dikke week is het zover en gaan we deelnemen aan het Barcelona Rugby Festival 2017 www.barcelonarugbyfest.com

 

Belangrijkste zaken op een rij

 • Het succes van dit grote festival is grotendeels afhankelijk van de sfeer, sportieve en respectvolle manier van omgaan met elkaar. In deze zin wordt op alle teams het beroep gedaan te zorgen voor een goed festival.
  Ik denk, dat wij daar geen probleem mee zullen hebben. Invites denken altijd in de geest van het rugby! (geen commentaar Voets 😊)De organisatie heeft zijn best  gedaan om vervoer te regelen van en naar het vliegveld. Kijk voor je eigen comfort naar het shuttleschema in het bijgesloten infoblad. Is er geen aansluiting, dan zoek je zelf vervoer met taxi of anders.
 • Voor de veiligheid zijn geen stalen of aluminium noppen toegestaan tijdens het toernooi. We spelen volgens de regels van de European Golden Oldies Rugby Rules http://www.europeangoldenoldiesrugby.com/festivals/laws/
 • Alle  Invites slapen in het Guitart hotel, waar ook het  festival-bureau gevestigd is (speciaal voor ons 😊)Dus daar ook verzamelen en al dan niet gezamenlijk op pad.
  Guitart Central Park Hotel
  www.guitarthotels.com
  Carrer Constanti Ribalaigua, 7
  17310 LLoret De Mar
  Tel (+34) 972 36 57 00

 

FestivalProgramma

    • Welcoming Party Thursday 28th September
    • 15.30 – 01.30 participating teams Check-In & Polo Shirts delivery
     19.00 – 20.30 Night-Club entry bracelets MOBY’S-TROPICS delivery09.00 – 22.00 participating teams Check-In& Polo Shirts delivery
     18.30 – 22.30 Outdoor Apero Time Verkleed (bedenk maar wat)
     En nog veel meer (zie infoblad)
    • Friday 29th September
     09.00 – 22.00 participating teams Check-In& Polo Shirts delivery
     18.30 – 22.30 Outdoor Apero Time Verkleed (bedenk maar wat)
     En nog veel meer (zie infoblad)
    • Saturday 30th September Toernooidag
    • 10:45 Captains + Referees + Tournament Manager Briefing
     10:45 Team Medical Trainers + DOC Briefing
     11:00 Kick-Off Tournament 2017
     11:00-12:30 Teams Photos Session
     12:30-14:30 Lunch Sandwiches + Drinks
     15:15-15:45 Competition Leagues Finals
     Avondprogramma
     18:30 – 21:30 MOJITO PARTY
     19:30 – 21:30 Festival Trophy 2017 Ceremony – Medieval Castle Outdoor Disco Space
     21:45 – 23:30 Gala Dinner with the Greatest Ever Matches Video on the BIG SCREEN – Medieval Castle Saloon
     22:30 – 23:00 Rugby Spirit Award 2017
     23:00 – 23:30 Singing Show
     23:30 Festival 2017 Closure
    • Sunday 1st October
    • Whatever comes to mind.
     Mannen, die naar huis vliegen kunnen met de shuttles mee.
     Anderen maken al dan niet een gezamenlijk programma.
     Voorstel is Barcelona te bezichtigen en te genieten van wijn en dijn 😊Alle details zijn terug te vinden in bijgevoegde info.

    

  • Ik heb er enorm veel zin in!
  • Oval Greetz & Grin
   Jan Schalkx
  • Chairman Stichting Ameland Invites
  • 0031 (0) 6 46 08 09 26
  • Ameland Invites

Twee rugbyveteranen

Two friends playing rugby together all their lives, find themselves talking about death.

 

Assuming there would be life after death, they came to an agreement. The first one to die would try to contact the other one and tell him about the situation in heaven (or hell).

After a while one of them died and the one left behind hoped to receive a message one way or another from the other side.

Nothing happened for months and then one night he heard his old friend call him in his dream:

“Hi buddy. I’ve got some good news and some bad news. Let me start with the good news.It’s great over here. We are playing rugby every weekend and you know what? We always win heroically, the grass is smooth, the weather and the beers are cool and refreshing. And on top of all. You won’t believe your eyes with the girls walking around here and all fighting to pleasure you. So that’s the good news.”

The other:

“OK. That sounds great. I am very happy for you. But what’s the bad news?”

Then the answer comes back:

“You’ll be in for the game coming weekend!”

Rugbygedicht voor vets

Rugby en poezie. Kan dat wel samen? Hier wel dus!
Menig vet zal zich herkennen in dit stukje van een onbekende rijmelaar.

 

When the battle scars have faded
And the truth becomes a lie
And the weekend smell of liniment
Could almost make you cry.

When the last rucks well behind you
And the man that ran now walks
It doesn’t matter who you are
The mirror sometimes talks

Have a good hard look old son!
The melons not that great
The snoz that takes a sharp turn sideways
Used to be dead straight

You’re an advert for arthritis
You’re a thoroughbred gone lame
Then you ask yourself the question
Why the hell you played the game?

Was there logic in the head knocks?
In the corks and in the cuts?
Did common sense get pushed aside?
By manliness and guts?

Do you sometimes sit and wonder
Why your time would often pass
In a tangled mess of bodies
With your head up someone’s……?

With a thumb hooked up your nostril
Scratching gently on your brain
And an overgrown Neanderthal
Rejoicing in your pain!

Mate – you must recall the jersey
That was shredded into rags
Then the soothing sting of Dettol
On a back engraved with tags!

It’s almost worth admitting
Though with some degree of shame
That your wife was right in asking
Why the hell you played the game?

Why you’d always rock home legless
Like a cow on roller skates
After drinking at the clubhouse
With your low down drunken mates

Then you’d wake up – check your wallet
Not a solitary coin
Drink Berocca by the bucket
Throw an ice pack on your groin

Copping Sunday morning sermons
About boozers being losers
While you limped like Quasimodo
With a half a thousand bruises!

Yes – an urge to hug the porcelain
And curse Sambuca’s name
Would always pose the question
Why the hell you played the game!

And yet with every wound re-opened
As you grimly reminisce it
Comes the most compelling feeling yet
God, you bloody miss it!

From the first time that you laced a boot
And tightened every stud
That virus known as rugby
Has been living in your blood

When you dreamt it when you played it
All the rest took second fiddle
Now you’re standing on the sideline
But your hearts still in the middle

And no matter where you travel
You can take it as expected
There will always be a breed of people
Hopelessly infected

If there’s a teammate, then you’ll find him
Like a gravitating force
With a common understanding
And a beer or three, of course

And as you stand there telling lies
Like it was yesterday old friend
You’ll know that if you had the chance
You’d do it all again

You see – that’s the thing with rugby
It will always be the same
And that, I guarantee
Is why the hell you played the game!

 

Barcelona Rugby Festival 29-30 septemebr / 1-2 oktober 2017

 

Illustere Invite
Ut giet oan!

We wachten niet langer. We gaan.
Ik schrijf ons voor 20 personen in bij de organisatie.
De mannen hieronder zijn voorzien van een plek.
Mochten er meer dan 20 man meegaan, dan reken ik op het zuidelijke improvisatietalent van de Catalanen.

 1. Joeri Peperkamp
 2. Jan van Driel
 3. David jan de Zeeuw
 4. Arnold Colijn
 5. Erik van de Laak
 6. Michael Bongers
 7. Henri Kerkhof
 8. Aart Voets
 9. Jos Plompen
 10. Tom Maessen
 11. Ad Schalkx
 12. Jan Schalkx
 13. Rob Bergers
 14. Theo Janssen
 15. Mickel Koeslag
 16. Harry Pool
 17. Frank van der Meulen
 18. Michael Urlings

Het is allemaal een beetje kort dag regelen, daarom snel 300 euri over maken op.

 • NL41 KNAB 0254 8661 82
 • ovv Barcelona Here we come

Festival arrangement
Er wordt een arrangement geregeld met drie overnachtingen.
Vrijdag in, maandag uit (extra tijd voor Barcelona zelf)
Ze hebben het goed geregeld daar.

Tips reisinfo
Boek je eigen vlucht.
Wellicht is het handig om met wat meer mannen tegelijk te boeken, vanwege de transferdienst van de oorganisatie. Kijk naar de reisinfo voor details, om slim te boeken.

Zie voor verderetoernooidetails Barcelona Rugby Festival

Programma

Friday 29th September – Aankomst

13:00 – 22:00 Team Registration Rugby Clubhouse Hotel
18:00 – 22:00 Clubhouse Bar open
22:30 Welcome Meal of Spanish Tapas, Fideua (Catalan Paella), Buffet and Spanish Wines
24:00 Clubhouse party disco & Lloret by night

Saturday 30th September

9:45 – 10:15 Coach transfers to Festival Pitches
11:00 Oldies / Veterans Festival matches start
14:00 Lunch time barbecue & drinks
14:30 Ladies matches
15:30 Final Festival matches
16:00 Return coach transfers to the Hotel
18:00 Coach transfers to the gala dinner
18:30 Outdoor Coktail & Trophy ceremony
21:45 Gala dinner
23:00 Show
23:45 Rugby Spirit Award 2015 & champagne
24:00 – 04.00 Disco
00:00am 1st coach transfer to Hotel
00:45am 2nd coach transfer to Hotel

Sunday 1st October

De organisatie
10:30 – 23:00 Clubhouse opens
11:00 – 12:30 Check out Hotel
11:00 – 21:00 Airport team transfers

Maar wij kunnen ons eigen plan trekken.
Eigen invulling dus!

Monday 2nd October – Vertrek
Op huus aon!

Heb er zin in!

Oval greetz & Grin
Uw veurpitter
Jan